Přejít na obsah

Ochrana osobních údajů

  1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
  2. Pro účely užívání funkcí stránek uživatelem, zejména pro funkci uživatelského profilu a komunikace mezi uživateli, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při užívání stránek (e-mail, telefon, IP adresa, cookies, datum narození, jméno).
  3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatelé užívají funkcí stránek, a jejíchž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů.
  4. V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec bodů 2. a 3. , pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
  5. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoliv zprávy, obsahující informace o novinkách, které stránky nabízí.
  6. Na stránkách se mohou zobrazovat reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.
  7. Uživatel může požádat provozovatele na e-mailové adrese mail@hra-grounded.cz o odstranění jeho uživatelského profilu spolu se všemi jeho osobními údaji.

Třetí strany

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
IPS Spam Service
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
×
×
  • Vytvořit...